Kosár

Pénztár 1. lépés
Szállítás
Ugyanazt a címet használja a szállításra, amit a számlázáshoz megadott
Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése
Név Cikkszám Ár Mennyiség Kedvezmény Fizetendő összeg:
 
Termék árak összesen
   

Szállítási mód:


Pénztár 2. lépés

Kérjük, hogy válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot!

 
Fizetendő összeg::
0,00 Ft
Megjegyzések és különleges kérések
Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

Használati és rendelési feltételek a K2 Green Design Kft. weblapjához

 

 

Fogalmak, meghatározások:

 

Üzemeltető vagy szolgáltató: a K2 Green Design Kft. (1124 Budapest, Nagysalló utca 3.), mint a http://www.kutyahazgyar.hu honlap üzemeltetője és szerkesztője

 

Látogató vagy vásárló: az a személy, aki az Internet útján üzemeltető honlapját meglátogatja, az alapján üzemeltetővel érdeklődés, áru vagy szolgáltatás megrendelése céljából a kapcsolatot felveszi a honlapon közölt elérhetőségek bármelyikén.

 

Honlap: üzemeltető http://www.kutyahazgyar.hu domainen feltöltött internetes weboldala.

 

Szállító: az, aki a szolgáltatótól megrendelt terméket vásárlóhoz eljuttatja, függetlenül attól, hogy a szállítást szolgáltató saját alkalmazottja, vagy külső közreműködője végzi el.

 

 

Általános szabályok

 

 1. A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, amely csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

   

 2. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme kizárólag üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A továbbfelhasználás kizárólag ezen hozzájárulás által meghatározott módon lehetséges. Az üzemeltető engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

   

 3. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg. Sem a honlap egésze, sem annak tartalmi elemei nem használhatók fel a honlap rendeltetésétől eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga üzemeltetőt illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

   

 4. A honlap főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját webes felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a honlapot valamely más oldal részeként jelenítse meg. Tilos a honlapra olyan környezetben hivatkozást elhelyezni, amely a honlap eredeti céljától eltér, vagy azzal ellentétes.

   

 5. A honlap tartalma nem minősül nyilvános ajánlattételnek, felhívásnak és nem célja a minden témakörben, minden részletre kiterjedő tájékoztatás. Üzemeltető kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti és kizárólag a fogyasztók figyelmének felkeltését célozza vele.

 

 

 1. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalmak nem állnak üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult postai-, vagy elektronikus levél útján kéri, a linket az üzemeltető törli vagy módosítja. Erre vonatkozó kérését az érintett elektronikus úton, vagy levélben jelezheti a honlapon található elérhetőségek valamelyikén. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja.

   

 2. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

   

 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen, de nem kizárólagosan nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépésével egyidejűleg e változásokat szolgáltató a honlapon közzéteszi jelen használati feltételekkel azonos formában.

   

 4. Látogató szolgáltatóval való kapcsolatfelvétele során a kapcsolati adatok pontossága látogató felelőssége. Szolgáltatót a látogató által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   

 5. Vásárlási szerződés a szolgáltató internetes felületén feltüntetett kapcsolatfelvételi módok valamelyikén látogató által jelzett szándék szolgáltató általi visszaigazolásával jön lére. Ez a visszaigazolás lehet szóbeli (telefonos kapcsolatfelvételnél), valamint írásbeli (elektronikus levelezés, vagy írott levél formájában). A Szerződés nyelve magyar. Szóbeli szerződés esetén szolgáltató a szerződés létrejöttét eredményező beszélgetést rögzítheti és a szerződés teljesülése, illetve az elállási határidő lejártáig e felvételt saját, zárt tárolórendszerben tárolja a jogügylet későbbi bizonyíthatósága céljából. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek tekintse.

   

 6. Tekintettel az internetes oldalak határon túli elérhetőségére, szolgáltató fenntartja a jogot a Magyar Köztársaság területén kívülről érkező, vagy annak határain túlra irányuló megrendelések indoklás nélküli visszautasítására.

   

 7. Vásárló már leadott megrendelését legkésőbb a megrendeléskor egyeztetett szállítási határnapot megelőző munkanap 14:00 óráig mondhatja vissza. Ezen határidőn túl a megrendelés lemondására az elállás szabályai szerint van lehetősége(18.pont).

   

 8. Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a szállítónál az áruk átvételével egyidejűleg, készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről vevő választása szerint nyugtát, vagy egyszerűsített számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

 

 

 1. A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a honlapon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő \"0\" Ft-os vagy \"1\" Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, vagy fenntarthatja azt.

   

 2. Szolgáltató a megrendelt árut  a Vásárló választása szerint utánvétellel, vagy átutalásos fizetés ellenében szállítja. Az átutalásos fizetési módnál a szállítás feltétele, hogy a vételár Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerüljön.

   

 3. Tekintettel arra, hogy szolgáltató házhoz menő, közvetlen értékesítést folytat, az áru telephelyen történő személyes átvételére nincs mód. Ez nem zárja ki a vásárló és szolgáltató közti személyes konzultáció és az áru előzetes megtekintésének, illetve a megrendelés személyes leadásának lehetőségét szolgáltató telephelyén. Erre vásárlónak előzetes időpontegyeztetést követően van lehetősége. Tájékoztatjuk, hogy telephelyünkön nem minden termékünket raktározzuk.

   

 4. Az áru kiszállítását szállító egy alkalommal kísérli meg. Ennek sikertelensége esetén, amennyiben vásárló akadályoztatását a kiszállítás időpontját megelőző 12 órán belül, vagy ha az akadály ezen időn belül merül fel, felmerülését követően haladéktalanul nem jelzi szolgáltató felé, szolgáltató a vásárló mulasztása miatt keletkezett költségeit követelheti.

   

 5. A Vásárlónak miután a megrendelt árut átvette 15 napig jogában áll a vásárlási szerződéstől elállni, kivéve, ha az árut előzetesen szolgáltató telephelyén megtekintette. A kutyaházak esetében, mivel azok egyedi igények szerint készülő termékek, a Vevőt elállási jog kizárólag lényeges minőségi kifogás esetén, vagy abban az esetben van lehetősége, ha a megrendelt kutyaházat Szolgáltató nem a megrendelés szerinti kialakítással szállítja. Lényeges minőségi kifogásnak az tekintendő, ha a leszállított kutyaház rendeltetésszerű használatra nyilvánvalóan alkalmatlan. Vevő az elállás bejelentésével egyidejűleg a megrendelt terméket a Szolgáltató részére köteles sértetlenül, értékesíthető állapotban, hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

   

 6. A honlap látogatása feltételezi a látogató részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását, az esetleges kockázatok ismeretét. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. Látogatót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

   

 7. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek, a közölt írások szerzőik véleményét tükrözik, nem tekinthetőek általános érvényű szakmai iránymutatásnak. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, közlési, feldolgozási, továbbítási hibákért szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

   

 8. Szolgáltató és vásárló jelen jogi nyilatkozat hatálya alá eső esetekben (a honlap látogatása és az az alapján történő kapcsolatfelvétel, megrendelés, vásárlás) mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

   

 9. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzen el a honlapon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

   

 10. Látogató a honlap letöltésével (annak megnyitást követő azonnali elhagyásának esetét kivéve) és/vagy megrendelése leadásával elfogadja jelen jogi nyilatkozat feltételeit.

 

Adatvédelmi Szabályok

 1. Szolgáltató internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. A vásárlási lehetőség teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A honlap látogatói regisztrációja során bizonyos személyes adatok megadása szükséges, valamint a regisztráló nyilatkozik ahhoz való hozzájárulásáról, hogy Szolgáltató részére elektronikus úton hírlevelet továbbítson. A regisztrációhoz, illetve megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: név, szállítási cím, számlázási cím, életkor, elektronikus levelezési cím, elérhetősége/ telefonszáma. A regisztráció során Szolgáltató arra vonatkozó adatokat is tárol, hogy a regisztrációt kezdeményező látogató mely termékek és/vagy szolgáltatások iránt érdeklődik Szolgáltató kínálatából.

   

 2. Szolgáltató a regisztrált látogató adatait célhoz kötötten gyűjti és tárolja. A regisztráció és a későbbi üzletszerzési célú megkeresésekhez adott hozzájárulás látogató részéről önkéntes és nem jár semmilyen elkötelezettséggel Szolgáltató irányába. Az adatgyűjtés célja a honlap látogatói igényeinek felmérése, és Szolgáltató saját értékesítési céljaira potenciális-, illetve tényleges ügyfélkörének kezelése, a velük való kommunikáció elősegítése. A regisztráció során megadott adatokat Szolgáltató saját rendszereiben és/vagy eszközein tárolja, harmadik fél számára semmilyen körülmények közt nem adja át és kizárólag saját tevékenységével összefüggésben használja. A honlapon való regisztráció során megadott adatkezelési hozzájárulás és/vagy a hírlevelek továbbításához adott hozzájárulás a regisztráló látogató részéről írásos visszavonó nyilatkozattal, elektronikus levélben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy postai levélben a 1124 Budapest, Nagysalló utca 3. levélcímre küldve bármikor, következmények nélkül visszavonható. E hozzájárulást visszavonó nyilatkozat kézhez vételét követően Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat 24 órán belül törli és ettől kezdődően hírlevelet, vagy más üzletszerzési célú küldeményt sem kézbesít az adott címzettnek.

   

 3. Szolgáltató a vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Szolgáltató a vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a vásárlási szerződés teljesítésekor a harmadik fél a szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

   

 4. A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelő neve, a teljes szállítási cím, egyéb közlendő, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt, vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

   

 5. Szolgáltató a megrendelés egyeztetése, illetve teljesítése során kérheti vásárló beleegyezését későbbi, üzletszerzési célú megkereséséhez. Ez a beleegyezés vásárló részéről önkéntes, megadására vásárló semmilyen körülmények közt nem kötelezhető. Szolgáltató e beleegyezés birtokában kezeli saját zárt rendszerében a vásárló által megadott adatokat. Szolgáltató harmadik fél részére vásárló ezen adatairól semmilyen felvilágosítást nem ad, azokat kizárólag saját tevékenysége körében, saját maga szolgáltatásai és termékei vásárlóval való megismertetése céljából használja. Vásárló ezen adatok tárolásához és felhasználásához való hozzájárulását postai-, vagy elektronikus levél formájában bármikor, következmények nélkül megvonhatja. Szolgáltató ez esetben a tárolt adatokat 24 órán belül megsemmisíti.

 

Kelt: 2016. május 1.

K2 Green Design Kft.

Szollár Tamás